Close

We have winners!

Looking sharp in their hotseat

We are pleased to announce the winners of our sport glasses action which was held in past period! The winners have won a spot in a team car of one of our sponsored teams. A unique way to experience the racing from a totally different perspective than they are used to. Before, during and after the race they will be part of the team.

The winners are:

Bart Brondeel – Belgium

Stephane Araez – France

Derek Zanen – The Netherlands

 

Below you’ll find a small recap of what the action was all about:

Vždy jste cht?li sledovat cyklistický závod z první ?ady? Toto je vaše šance! Od 1. února do 31. b?ezna máte šanci vyhrát sedadlo v týmovém aut? jednoho z našich sponzorovaných tým?. Jedine?ný zp?sob, jak poznat závod?ní z úpln? jiné perspektivy, než jste zvyklí. A pohled je p?esn? to, co budete muset zm?nit, aby jste m?li šanci vyhrát. Aby jste mohli sout?žit, musíte ud?lat jedinou v?c, koupit si v tomto období sportovní brýle BBB.
Jak to funguje? Jednoduše. Musíte zajít do jednoho z obchod?, který se této akce ú?astní, nebo vašeho internetového obchodu, koupit pár sportovních brýlí BBB a dostanete leták s informacemi o této akci. Na tomto letáku najdete propaga?ní kód, který od 1. února m?žete na této stránce vyplnit. Dále vyplníte své jméno, prodejce u kterého jste brýle koupili a model brýlí. Pak ?ekejte do 15. dubna. To je den, kdy budeme losovat vít?ze a také kontaktovat š?astlivce, kte?í zažijí závod?ní z nové perspektivy!

Pro p?edstavu, jsme se zeptali dvou našich zam?stnanc? a specializovaných cyklist?, které jsou jejich oblíbené brýle.

Fullview, eliminuje nejasné hranice p?ed sebou

„Nové Fullview jsou jedny z mých neoblíben?jších brýlí a to jich mám opravdu spoustu. Jsou moje volba bez ohledu na jakém kole jezdím. Ideální pro má horská dobrodružství o víkendech, ale stejn? dobrá volba a optimální pohled i pro mé každodenní dojížd?ní. Díky otev?enému ráme?ku v horní ?ásti brýlí, nejsou v dohledu žádné hranice, což znamená, že pohled není blokován. Fullview drží své sliby a poskytuje výhled na silnici i na stezce.“ – Sebastian Bowier, Produktový vývojá? brýlí a MTB cyklista

Select Optic PH, sportovní brýle pro cyklisty, kte?í pot?ebují dioptrická skla

„V b?žném každodenním život? používám kontaktní ?o?ky, ale nechni je nosit vždy. Pro tento p?ípad jsou brýle Select Optic PH ideální. Tyto brýle poskytují výhody slune?ních a dioptrických brýlí najednou. Optické rozhraní m?že být od -6 do +6. Skla mají PH potah, který brýle p?izp?sobuje neustále se m?nícím sv?telným podmínkám. Nikdy nemusíte m?nit skla. P?esn? to p?i závod?ní a p?i cvi?ných jízdách pot?ebuji.“ – Paul Halderman, odborník na online marketing a závodník