9.1 average score from 41 reviews

Adatvédelmi nyilatkozat

BBB Cycling-tól

Adatvédelmi nyilatkozat

Hatály

A BBB Cycling ezen adatvédelmi nyilatkozata szabályozza a személyes adatok Augusta Benelux BV ("BBB CYCLING") általi gyűjtését, felhasználását és egyéb feldolgozási formáit a szolgáltatásainkkal, a BBB Cycling termékeinkkel és a jelen weboldallal kapcsolatosan.

Ki a felelős az Ön személyes adatai gyűjtéséért és feldolgozásáért?

Az Augusta Benelux B.V (Spaarneplein 2, 2515 VK, Den Haag, Hollandia) az Ön személyes adatainak a BBB Cycling termékeivel, szolgáltatásaival és honlapjaival kapcsolatos mindennemű gyűjtéséért és feldolgozásáért felelős jogi személy.

Az Augusta Benelux B.V a Pon Holdings B.V., kapcsolódó szervezetei és leányvállalatai része („Pon”). Az Augusta Benelux B.V és a Pon elkötelezettek aziránt, hogy az Ön által velünk megosztott személyes adatai védelméről és biztonságáról gondoskodjon.

Miért gyűjtjük az Ön személyes adatait?

A személyes adatok olyan információk, amelyek Önt magánszemélyként azonosítják, vagy egy azonosítható személyhez kapcsolják. Amikor Ön úgy dönt, hogy megadja a személyes adatait, felveszi velünk a kapcsolatot, vagy meglátogatja webhelyeinket, mi személyes adatokat gyűjtünk Önről. Ezeket a személyes adatokat a következő célokból dolgozhatjuk fel:

1. az Önnel történő személyes kommunikáció végett, vagy azért, hogy tájékoztassuk Önt a BBB Cycling termékeiről vagy szolgáltatásairól, az Ön döntéseinek megfelelően;
2. ügyfélszolgálati okokból, beleértve a termékek és szolgáltatások megvásárlásával kapcsolatos szolgáltatást, a jótállási kötelezettségnek való elégtételt és a termékvisszahívásokat – saját magunkra és a kapcsolodó vállalkozásokra vonatkozóan –, illetve a megkeresések és a panaszok kezelését;
3. az Ön BBB Cycling termékvásárlásainak kezelése és teljesítése végett, a pénzügyi és logisztikai kezelést is beleértve;
4. fiókja kezelése érdekében;
5. a célból, hogy nyereményjátékokban, akciókban, felmérésekben vagy honlapfunkciókban való részvételét kezeljük;
6. azért, hogy piackutatást végezzünk, és javítsunk üzletvitelünkön, szolgáltatásainkon és a BBB Cycling termékeken, illetve hogy új üzletmenetet, szolgáltatásokat és termékeket fejlesszünk;
7. statisztikai elemzések és jelentések készítése céljából;
8. online szolgáltatások nyújtása végett;
9. a résztvevőkkel való kommunikáció végett, és hűségprogramunkhoz;
10. az alkalmazások funkciójának biztosítása végett, beleértve a releváns kereskedelmi üzeneteket;
11. tájékoztatás végett a jövőbeli promóciós és marketinginformációkról, beleértve a direkt marketinget és az újramegkeresést;
12. személyes adatok összesítése és/vagy anonimizálása céljából, hogy felhasználásukkal más adatokat állíthassunk elő;
13. törvényben foglalt kötelességeink betartása, a jogviták rendezése és megállapodásaink érvényre juttatása végett;
14. az információgyűjtés időpontjában vagy időszakában másképpen meghatározott célból.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Az, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk, attól függ, hogy Ön milyen honlapokat, termékeket vagy szolgáltatásokat használ. Általánosságban véve az alábbi háromféle típusú személyes adatot gyűjtünk vagy használunk fel:

Az Ön által megadott személyes adatok
Ezek azok a személyes adatok, amelyeket a honlapjaink, termékeink vagy szolgáltatásaink használata során Ön megad. Ilyen adat például az Ön neve, címe, neme, e-mail címe, telefonszáma, életkora, születési dátuma, az Ön által vásárolt BBB Cycling termékek, az Ön által létrehozott fiók neve és jelszó, a BBB Cycling termékek megvásárlásakor megadott banki adatok stb.

Szenzorokon keresztül gyűjtött adatok
Számos termék van felszerelve egy vagy több szenzorral, vagy használja azoknak az eszközöknek az érzékelőit, amelyeken rendelkezésre áll. Ilyen érzékelők például a GPS-, a wifi- vagy Bluetooth-vevők, a kamerák vagy az érintőképernyők.

A feldolgozás céljaival összhangban a szenzorok által Önről és a használt eszközről gyűjtött adatok eljutnak az Augusta Benelux B.V vállalathoz és olyan más harmadik felekhez, akiknek szüksége van az adatokra az Augusta Benelux B.V vállalattal kötött megállapodás tárgyát képező szolgáltatások teljesítéséhez.

Metaadatok
Ezeket az adatokat automatikusan gyűjti vagy generálja a rendszer a BBB Cycling honlapjai, termékei vagy szolgáltatásai használata során. A metaadatok gyűjtése és generálása gyakran akkor történik, amikor számítógép vagy más eszköz használatával Ön egy számítógépes hálózaton – mint például az interneten – keresztül küld adatokat. A metaadatok a felhasználói felület vagy az eszköz műveletei során használt adatokat, illetve IP-címeket, az eszközök egyedi azonosítóit, a wifi- és Bluetooth-eszközök MAC-címeit, cookie-kat, valamint a számítógép műveleteire vonatkozó adatokat tartalmazzák.

Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait?

Az alábbi táblázat az adatgyűjtés módja szerint foglalja össze a gyűjtött személyes adatok kategóriáját és feldolgozásának céljait:

Az adatgyűjtés módja A gyűjtött személyes adatok kategóriái A személyes adatok feldolgozásának céljai
Feliratkozás a hírlevelünkre -          Az Ön által megadott személyes adatok A fent említett célok közül: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 és 13
Ügyfélszolgálati kapcsolatfelvétel -          Az Ön által megadott személyes adatok A fent említett célok közül: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 és 13
BBB fiók létrehozása -          Az Ön által megadott személyes adatok A fent említett célok közül: 1, 2, 4, 6, 7,8, 9, 11, 12 és 13
BBB termék regisztrálása -          Az Ön által megadott személyes adatok A fent említett célok közül: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 és 13
BBB termékek vásárlása a honlapon -          Az Ön által megadott személyes adatok A fent említett célok közül: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 és 13
Termékakciókban, eseményeken vagy online fórumokon való részvétel -          Az Ön által megadott személyes adatok A fent említett célok közül: 1, 5, 6, 8, 11, 12 és 13
Látogatás a honlapjainkon (cookie-k) -          Metaadatok
Megjegyzés: további információkért tájékozódjon a BBB cookie-kra vonatkozó irányelvében
A fent említett célok közül: 6, 7, 8, 11, 12, és 13
Bejelentkezés a honlapjainkra a közösségi médián keresztül -          Az Ön által megadott személyes adatok
Megjegyzés: soha nem férhetünk hozzá az Ön közösségi profiljához.
A fent említett célok közül: 1, 6, 7, 8, 11, 12 és 13
Az alkalmazásunk használata -          Az Ön által megadott személyes adatok
-          A szenzorok által gyűjtött adatok
-          Metaadatok
Megjegyzés: erről az alkalmazás Adatvédelmi nyilatkozatában talál tájékoztatást.
A fent említett célok közül: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 és 13


Ha Ön úgy dönt, hogy valamelyik fent említett módon megadja személyes adatait, és kifejezett beleegyezését adja, vagy meglátogatja honlapjainkat, és engedélyezi a cookie-kat, azzal hozzájárul, hogy az Augusta Benelux B.V és szolgáltatói gyűjtsék, tárolják, felhasználják, felfedjék és bármilyen más módon feldolgozzák az Ön személyes adatait a fent leírt célokkal kapcsolatban.

Önnek jogában áll bármikor visszavonni a beleegyezését a személyes adatai feldolgozását illetően.

Hogyan osztjuk meg vagy adjuk át az Ön személyes adatait?

Önnek tudnia kell, hogy az Augusta Benelux B.V a Pon vállalatcsoport tagja, mely világszerte különböző részlegekkel rendelkezik (informatika, marketing stb.). Következésképpen előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait megosztjuk és/vagy átadjuk más vállalatcsoportok tagjainak, vagy a Pon csoport más vállalatainak szerte a világon. Kapcsolódó cégeink listáját és elhelyezkedését itt tekintheti meg: http://www.pon.com/en/our-business/bedrijven.

Az Augusta Benelux B.V továbbá megoszthatja az Ön személyes adatait külső szolgáltatókkal, hogy azok – az Augusta Benelux B.V nevében – bizonyos feldolgozási tevékenységeket végezzenek és megkönnyítsék az általuk számunkra nyújtott szolgáltatásokat. Ide tartozhatnak az olyan szolgáltatások szolgáltatói, mint a weboldal hosting, adatelemzés, fizetés feldolgozás, rendelések teljesítése, informatikai és kapcsolódó infrastruktúra biztosítása, ügyfélszolgálat, e-mail kézbesítés, auditálás és egyéb szolgáltatások. Az Augusta Benelux B.V is megoszthatja személyes adatait harmadik felekkel, hogy lehetővé tegye számukra marketingkommunikáció küldését, az Ön döntéseinek megfelelően. Az Augusta Benelux B.V megköveteli az ilyen szolgáltatókat, hogy megfelelő gondossággal járjanak el az Ön személyes adatainak feldolgozása és védelme során. Az Augusta Benelux B.V nem adja el az Ön személyes adatait harmadik félnek.

Az Augusta Benelux B.V vagy a Pon átszervezhet, egyesíthet vagy bármilyen más módon eladhat vagy elidegeníthet egy üzleti társaságot (vagy annak egy részét) egy másik társaságnak. Ha az ilyen üzlet a BBB Cyclinghez kapcsolódik, a tulajdonjog átruházása magában foglalhatja a személyes adatok az új tulajdonosnak és tanácsadóinak való továbbítását.


Máskülönben csak akkor közöljük személyes adatait, ha azt törvény követeli meg vagy engedélyezi, amikor az a csalás megelőzéséhez vagy az az elleni harchoz, vagy jogvita rendezéséhez szükséges, vagy bármilyen olyan más alaposan indokolt esetben, amely az adott körülmények között elsőbbséget élvez az Ön személyes adatai védelmével kapcsolatos érdekeihez képest, úgymint a vállalatunk vagy munkatársaink biztonsága.

Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Az Augusta Benelux B.V megfelelő technikai és vállalati biztonsági óvintézkedéseket tesz az ilyen adatok elvesztése vagy törvénybe ütköző feldolgozása ellen. Ezek közé tartozhat a biztonságos jelentkezési lapok használata, az adatok titkosítása és az Ön személyes adataihoz való hozzáférés korlátozása.


Felhívjuk figyelmét, hogy egyes harmadik országok nem biztosítanak megfelelő szintű védelmet az Ön személyes adatai számára. Biztos lehet azonban abban, hogy az Augusta Benelux B.V megfelelő óvintézkedéseket fog tenni az Ön adatainak bizalmas kezelése és védelme érdekében. Az EGT-ből az Európai Bizottság által nem megfelelőnek ítélt országokba történő továbbítások esetében megfelelő intézkedéseket, az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételeket vezettünk be az Ön személyes adatainak védelme érdekében. Ezen intézkedések másolatát a privacy@pon.com címen szerezheti be.

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

A személyes adatokat addig őrizzük meg, ameddig szükséges vagy megengedett, tekintettel arra a célra vagy célokra, amely(ek)re azokat megszereztük, és összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. A megőrzési időszakunk meghatározásához használt kritériumok a következők:

- Az az időtartam, ameddig folyamatos kapcsolatban állunk Önnel és szolgáltatásainkat nyújtjuk Önnek (például mindaddig, amíg fiókkal rendelkezik nálunk, vagy továbbra is használja szolgáltatásainkat);
- Van-e ránk nézve bármilyen jogi kötelezettség (például bizonyos törvények előírják, hogy bizonyos ideig megőrizzük az Ön tranzakcióinak nyilvántartását, mielőtt azokat törölhetnénk); vagy
- Jogi helyzetünk fényében tanácsos-e a megőrzés (például a vonatkozó elévülési idők, peres eljárások vagy hatósági vizsgálatok tekintetében).

Cookie-k, webjelzők és hasonló módszerek

Ha Ön honlapjainkat, szolgáltatásainkat, alkalmazásainkat, kommunikációs csatornáinkat (beleértve az e-maileket) használja, és eszközökhöz fér hozzá vagy használja ezeket, előfordulhat, hogy az Ön által megadott információk tárolására cookie-kat, webjelzőket és más hasonló módszereket használunk, hogy jobb, gyorsabb és biztonságosabb böngészési élményt nyújthassunk Önnek.

Kérjük, olvassa el a BBB Cycling Cookie-kra vonatkozó irányelvét, ha a cookie-kra, webjelzőkre és hasonló módszerekre, valamint az ilyen módszerek használatára és kezelésére vonatkozó magyarázatot igényel.

Gyermekek

Nyomatékosan javasoljuk, hogy a szülők vállaljanak aktív szerepet tizenhat éven aluli gyermekeik online tevékenységének felügyeletében. Az Augusta Benelux B.V általában nem kíván személyes adatokat gyűjteni gyermekektől, és/vagy általában nem szándékosan kommunikál velük. Ha azonban gyermekkel kell kommunikálnunk, igyekszünk ésszerű lehetőséget biztosítani a szülőknek vagy törvényes gyámoknak a hozzájárulásra, mielőtt a gyermek személyes adatait felhasználnánk, kivéve, ha csak a gyermek kérdésére válaszolunk, vagy a gyermek kérését teljesítjük.

Az Ön jogai

Amennyiben kérni szeretné személyes adatainak felülvizsgálatát, helyesbítését, frissítését, zárolását, korlátozását vagy törlését, tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, vagy ha szeretné kérni személyes adatainak elektronikus másolatát azok továbbítása céljából egy másik cégnek (amennyiben ezeket a jogokat a vonatkozó törvény biztosítja Önnek), kapcsolatba léphet velünk a privacy@pon.com címen. Kérésére a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően válaszolunk.

Kérelmében a lehető legvilágosabban tüntesse fel, hogy kérelme milyen személyes adatokra vonatkozik. Az Ön védelme érdekében csak az Ön által kérésének elküldéséhez használt e-mail-címhez kapcsolódó személyes adatokra vonatkozó kéréseket hajthatunk végre, és előfordulhat, hogy kérésének végrehajtása előtt igazolnunk kell személyazonosságát. Igyekszünk a lehető leghamarabb eleget tenni kérésének, de minden esetben a törvényileg előírt határidőn belül.

Kapcsolatfelvétel, kérdések, visszajelzések és az adatvédelmi biztos

Ha bármilyen kérdése van az Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a privacy@pon.com címen.

Adatvédelmi biztosunkkal (DPO) is felveheti a kapcsolatot a privacy@pon.com címen. Önnek jogában áll panaszt benyújtani országa vagy régiója adatvédelmi hatóságához, vagy ha a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok állítólagos megsértése történik.

Az irányelv módosítása

A jelen Adatvédelmi nyilatkozaton időről időre változtathatunk. Bármely változtatás akkor lép életbe, amikor közzétesszük a módosított Adatvédelmi nyilatkozatot. Szükség esetén tájékoztatjuk Önt az Adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatásáról. A nyilatkozat legutóbbi módosításának dátuma: 2022. november 11.