Adatvédelmi nyilatkozata

BBB Cycling

Adatvédelmi nyilatkozata

A BBB Cycling jelen adatvédelmi nyilatkozata a személyes adatok Augusta Benelux B.V. („BBB Cycling”) általi és a szolgáltatásainkkal, a BBB Cycling termékeivel és a jelen honlappal kapcsolatos gyűjtését, felhasználását és más módon történő feldolgozását szabályozza. 

Ki a felelős az Ön személyes adatai gyűjtéséért és feldolgozásáért?

Az Augusta Benelux B.V. (Spaarneplein 2, 2515 VK, Hága, Hollandia) az  Ön személyes adatainak a BBB Cycling termékeivel, szolgáltatásaival és honlapjaival kapcsolatos mindennemű gyűjtéséért és feldolgozásáért felelős jogi személy. 

Az Augusta Benelux B.V. a Pon Holdings B.V., kapcsolódó szervezetei és leányvállalatai része („Pon”). Az Augusta Benelux B.V. és a Pon elkötelezettek aziránt, hogy az Ön által velünk megosztott személyes adatai védelméről és biztonságáról gondoskodjon.

Miért gyűjtjük az Ön személyes adatait?

Amikor Ön úgy dönt, hogy megadja a személyes adatait, felveszi velünk a kapcsolatot, vagy meglátogatja a honlapjainkat, mi személyes adatokat gyűjtünk Önről. Az ilyen személyes adatokat a következő célokból dolgozhatjuk fel

 1. az Önnel történő személyes kommunikáció végett, vagy azért, hogy tájékoztassuk Önt a BBB Cycling termékeiről vagy szolgáltatásairól;
 2. ügyfélszolgálati okokból, beleértve a termékek és szolgáltatások megvásárlásával kapcsolatos szolgáltatást, a jótállási kötelezettségnek való elégtételt és a termékvisszahívásokat – saját magunkra és a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozóan –, illetve a kérdések és a reklamációk kezelését;
 3. az Ön BBB Cycling termékvásárlásainak kezelése és teljesítése végett, a pénzügyi és logisztikai kezelést is beleértve;
 4. fiókja kezelése érdekében;
 5. a célból, hogy nyereményjátékokban, akciókban, felmérésekben vagy honlapfunkciókban való részvételét kezeljük;
 6. azért, hogy piackutatást végezzünk, és javítsunk üzletvitelünkön, szolgáltatásainkon és a BBB Cycling termékeken;
 7. statisztikai elemzések és jelentések készítése céljából;
 8. online szolgáltatások nyújtása végett;
 9. a résztvevőkkel való kommunikáció végett, és hűségprogramunkhoz;
 10. az alkalmazások funkciójának biztosítása végett, beleértve a releváns hirdetéseket;
 11. tájékoztatás végett a jövőbeli promóciós és marketinginformációkról, beleértve a direkt marketinget és az újramegkeresést;
 12. törvényben foglalt kötelességeink betartása, a jogviták rendezése és megállapodásaink érvényre juttatása végett;
 13. az információgyűjtés időpontjában vagy időszakában másképpen meghatározott célból.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Az, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk, attól függ, hogy Ön milyen honlapokat, termékeket vagy szolgáltatásokat használ. Általánosságban véve az alábbi háromféle típusú személyes adatot gyűjtünk vagy használunk fel:
 
az Ön által megadott személyes adatok Ezek azok a személyes adatok, amelyeket a honlapjaink, termékeink vagy szolgáltatásaink használata során Ön megad. Ilyen adat például az Ön neve, címe, neme, e-mail címe, telefonszáma, életkora, születési dátuma, az Ön által vásárolt BBB Cycling termékek, az Ön által létrehozott fiók neve és jelszó, a BBB Cycling termékek megvásárlásakor megadott banki adatok stb.
az érzékelőkön keresztül gyűjtött adatok

Számos termék van felszerelve egy vagy több érzékelővel, vagy használja azoknak az eszközöknek az érzékelőit, amelyeken rendelkezésre áll. Ilyen érzékelők például a GPS-, a wifi- vagy Bluetooth-vevők, a kamerák vagy az érintőképernyők.

A feldolgozás céljaival összhangban az érzékelők által Önről és a használt eszközről gyűjtött adatok eljutnak az Augusta Benelux B.V. vállalathoz és olyan más harmadik felekhez, akiknek szüksége van az adatokra az Augusta Benelux B.V. vállalattal kötött megállapodás tárgyát képező szolgáltatások teljesítéséhez.

metaadatok

Ezeket az adatokat automatikusan gyűjti vagy generálja a rendszer a BBB Cycling honlapjai, termékei vagy szolgáltatásai használata során. A metaadatok gyűjtése és generálása gyakran akkor történik, amikor számítógép vagy más eszköz használatával Ön egy számítógépes hálózaton – mint például az interneten – keresztül küld adatokat. A metaadatok a felhasználói felület vagy az eszköz műveletei során használt adatokat, illetve IP-címeket, az eszközök egyedi azonosítóit, a wifi- és Bluetooth-eszközök MAC-címeit, cookie-kat, valamint a számítógép műveleteire vonatkozó adatokat tartalmazzák.

Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait?

Az alábbi táblázat az adatgyűjtés módja szerint foglalja össze a gyűjtött személyes adatok kategóriát és feldolgozásának céljait.

Az adatgyűjtés módjaA gyűjtött személyes adatok kategóriáiA személyes adatok feldolgozásának céljai
Feliratkozás a hírlevelünkre  – Az Ön által megadott személyes adatok A fent említett célok közül: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 és 13
Ügyfélszolgálati kapcsolatfelvétel – Az Ön által megadott személyes adatok A fent említett célok közül: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 és 13
BBB Cycling fiók létrehozása – Az Ön által megadott személyes adatok A fent említett célok közül: 1, 2, 4, 6, 7,8, 9, 11, 12 és 13
BBB Cycling termék regisztrálása – Az Ön által megadott személyes adatok A fent említett célok közül: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 és 13
BBB Cycling termékek vásárlása a honlapon – Az Ön által megadott személyes adatok A fent említett célok közül: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 és 13
Termékakciókban, eseményeken vagy online fórumokon való részvétel – Az Ön által megadott személyes adatok A fent említett célok közül: 1, 5, 6, 8, 11, 12 és 13
Látogatás a honlapjainkon (cookie-k) – Metaadatok
Megjegyzés: további információkért tájékozódjon a BBB Cycling Cookie-kra vonatkozó irányelvében
A fent említett célok közül: 6, 7, 8, 11, 12, és 13
Bejelentkezés a honlapjainkra a közösségi médián keresztül – Az Ön által megadott személyes adatok
Megjegyzés: soha nem férhetünk hozzá az Ön közösségi profiljához.
A fent említett célok közül: 1, 6, 7, 8, 11, 12 és 13
Az alkalmazásunk használata – Az Ön által megadott személyes adatok     
– Az érzékelők által gyűjtött adatok
– Metaadatok
Megjegyzés: erről az alkalmazás Adatvédelmi nyilatkozatában talál tájékoztatást.
A fent említett célok közül: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 és 13

 

Ha Ön úgy dönt, hogy valamelyik fent említett módon megadja személyes adatait, és kifejezett beleegyezését adja, vagy meglátogatja honlapjainkat, és engedélyezi a cookie-kat, azzal hozzájárul, hogy az Augusta Benelux B.V. és szolgáltatói gyűjtsék, tárolják, felhasználják, felfedjék és bármilyen más módon feldolgozzák az Ön személyes adatait a fent leírt célokkal kapcsolatban.

Önnek jogában áll bármikor visszavonni a beleegyezését a személyes adatai feldolgozását illetően.

Hogyan osszuk meg vagy adjuk át az Ön személyes adatait?

Önnek tudnia kell, hogy az Augusta Benelux B.V. a Pon vállalatcsoport tagja, melynek szerte a világon különböző részlegekkel rendelkezik (informatikai, marketing stb.). Következésképpen előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait megosztjuk és/vagy átadjuk más vállalatcsoportok tagjainak, vagy azokon belül, vagy a Pon csoport más tagjainak, vagy azokon belül, a világ bármely részén.

Az Augusta Benelux B.V. továbbá megoszthatja az Ön személyes adatait külső szolgáltatókkal, hogy azok – az Augusta Benelux B.V. nevében – bizonyos feldolgozási tevékenységeket végezzenek. Az Augusta Benelux B.V. arra kötelezi az ilyen szolgáltatókat, hogy megfelelő gondossággal járjanak el az Ön személyes adatainak feldolgozása és védelme során. A jelen nyilatkozatban szereplőktől eltérően az Augusta Benelux B.V. nem adja el, nem adja bérbe, lízingbe vagy nem adja át az Ön személyes adatait harmadik feleknek, hogy azok ezeket a saját céljaikra használják fel. 

Előfordulhat, hogy az Augusta Benelux B.V. vagy a Pon elad egy vállalatot (vagy annak egy részét) egy másik vállalatnak. Amennyiben ez érinti a BBB Cyclingot, a tulajdon átruházása magában foglalhatja az Ön személyes adatai átadását az új tulajdonos számára.

Máskülönben csak akkor közöljük személyes adatait, ha azt törvény követeli meg vagy engedélyezi, amikor az a csalás megelőzéséhez vagy az az elleni harchoz, vagy jogvita rendezéséhez szükséges, vagy bármilyen olyan más alaposan indokolt esetben, amely az adott körülmények között elsőbbséget élvez az Ön személyes adatai védelmével kapcsolatos érdekeihez képest, úgymint a vállalatunk vagy személyzetünk biztonsága.

Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Az Augusta Benelux B.V. megfelelő technikai és vállalati biztonsági óvintézkedéseket tesz az ilyen adatok elvesztése vagy törvénybe ütköző feldolgozása ellen. Ezek közé tartozhat a biztonságos jelentkezési lapok használata, az adatok titkosítása és az Ön személyes adataihoz való hozzáférés korlátozása.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos nem uniós államokban nem biztosított az Ön személyes adatai megfelelő védelme. Ugyanakkor szeretnénk Önt biztosítani arról, hogy az Augusta Benelux B.V. megfelelő óvintézkedéseket tesz az Ön személyes adatai titokban tartása és védelme érdekében.

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Miután Ön leiratkozik vagy törli a fiókját, észszerű időn belül az Ön személyes adatait is töröljük. Az adatok megőrzésére vonatkozóan bevezetett irányelvünk értelmében a személyes adatokat csak törvényes kötelességünk szerint, a jogviták rendezése végett és megállapodásaink érvényre juttatása érdekében őrizzük meg.

Cookie-k, webjelzők és hasonló módszerek

Ha Ön honlapjainkat, szolgáltatásainkat, alkalmazásainkat, kommunikációs csatornáinkat (beleértve az e-maileket) használja, és eszközökhöz fér hozzá vagy használja ezeket, előfordulhat, hogy az Ön által megadott információk tárolására cookie-kat, webjelzőket és más hasonló módszereket használunk, hogy jobb, gyorsabb és biztonságosabb böngészési élményt nyújthassunk Önnek. 

Kérjük, olvassa el a BBB Cycling Cookie-kra vonatkozó irányelvét, ha a cookie-kra, webjelzőkre és hasonló módszerekre, valamint az ilyen módszerek használatára és kezelésére vonatkozó magyarázatot igényel.

Gyermekek

Erősen javasoljuk, hogy a szülők aktívan felügyeljék tizenhat év alatti gyermekeik online magatartását. Az Augusta Benelux B.V. vállalatnak általában nem áll szándékában gyermekek személyes adatait gyűjteni, és/vagy általában nem kommunikál szándékosan gyermekekkel. Ugyanakkor, ha szükségessé válik a gyermekekkel való kommunikáció, arra törekszünk, hogy észszerű alkalmat nyújtsunk a szülő vagy gyám számára a beleegyezésre, mielőtt felhasználnánk a gyermek személyes adatait, válaszolnánk a gyermek kérdésére, vagy eleget tennénk a gyermek kérésének.

Az irányelv módosítása

A jelen Adatvédelmi nyilatkozaton időről időre változtathatunk. Az Adatvédelmi nyilatkozat módosítása esetén erről tájékoztatjuk Önt, ugyanakkor arra biztatjuk, hogy rendszeresen tekintsen rá a jelen irányelvre. Az irányelv utoljára 2018. március 15-én módosult.  

Az Ön jogai

Önnek továbbá joga van bármikor tájékoztatást kérni a tárolt személyes adataival, azok származásával, címzettjeivel, vagy azokkal a típusú címzettekkel kapcsolatban, akik számára rendelkezésre bocsátjuk ezeket, illetve a tárolás céljával kapcsolatban. Önnek joga van az adatok helyesbítését, zárolását és/vagy törlését kérni. Ennek ügyében, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a lenti e-mail címen.

Kérdések, észrevételek és adatvédelmi biztos

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit, kérjük, küldje a privacy@pon.com címre. Ezen az e-mail címen az adatvédelmi biztossal (Data Protection Officer, vagy DPO) is felveheti a kapcsolatot.