9.2 gemiddelde score uit 34 reviews

Op werkdagen voor 18.00 uur besteld, morgen in huis.

Gratis verzending voor bestellingen boven de €25 !

Gratis retour voor bestellingen boven de €75 !

 

Gebruiksvoorwaarden BBB Cycling

Gebruiksvoorwaarden BBB Cycling

Welkom op de website van BBB (“Website”). Deze Website en alle inhoud op de Website zijn het eigendom van en worden beheerd door Augusta Benelux BV (“BBB CYCLING ”) met hoofdvestiging op het adres Spaarneplein 2, 2515 VK, Den Haag in Nederland – registratienummer 28053352.

 

Toepasselijkheid

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle bezoeken aan en elk gebruik van de Website en op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via deze Website aan u wordt/worden aangeboden (de “Informatie”).

Door het bezoek en gebruik van deze Website stemt u in met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of anderszins aangepast door BBB CYCLING. De gewijzigde of aangepaste Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op deze Website. Gebruikers van de Website worden geadviseerd om regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te lezen voor eventuele wijzigingen.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn het laatst vastgesteld op 30 januari 2017.

 

Privacyverklaring

Via of in verband met deze Website aangeboden of verzamelde persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt in overeenstemming met het Privacyverklaring van BBB. De Gebruiksvoorwaarden zullen onderhevig zijn aan de Privacyverklaring van BBB, zoals geplaatst op deze Website.

 

Gelinkte sites

Op deze website kunnen links naar externe internetsites worden aangeboden. BBB CYCLING kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik en de inhoud van internetsites die aan of vanaf deze site gelinkt zijn. Het Privacyverklaring van BBB is niet van toepassing op enige verwerking van uw persoonsgegevens op of via dergelijke externe sites.

 

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten voor deze Website en de Informatie, inclusief copyrights en andere intellectuele eigendomsrechten, het eigendom van BBB CYCLING. Gebruikers krijgen toestemming om de Website en de Informatie te lezen en kopieën te maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door afdrukken of opslaan. Elke andere vorm van gebruik van de Website of de Informatie, bijvoorbeeld de opslag of reproductie van (een deel van) de Website in enige externe internetsite, de creatie van links, hypertekstlinks of dieplinks tussen de Website en enige andere internetsite of enig ander gebruik, is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BBB CYCLING.

“BBB®” en alle andere handelsmerken die op deze Website figureren zijn geregistreerde handelsmerken van BBB CYCLING, Pon Holdings B.V. of de aan haar verbonden ondernemingen.

 

Ongevraagde ideeën

Als u ongevraagde ideeën en/of materialen, bestaande uit teksten, afbeeldingen, geluiden, software, informatie of anderszins (de “Materialen”) op deze Website plaatst of via e-mail of anderszins naar BBB CYCLING verstuurt, dan is het BBB CYCLING toegestaan om dergelijke Materialen in volledige mate en kosteloos te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, waarbij BBB CYCLING niet gebonden is aan enige vertrouwelijkheidverplichting met betrekking tot dergelijke Materialen.

Hiermee vrijwaart en stelt u BBB CYCLING schadeloos met betrekking tot alle maatregelen, claims en aansprakelijkheden die worden berokkend, geleden of behouden door BBB CYCLING als gevolg van het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen als zijnde een inbreuk op de (intellectuele eigendommen)rechten van enige externe partij of anderszins onwettig ten opzichte van een externe partij.

 

Nietigheid

Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de validiteit van het restant van deze Gebruiksvoorwaarden aan. De nietige bepaling zal vervangen worden door een daarop zoveel mogelijk gelijkende (niet-nietige) bepaling.

 

Van toepassing zijnde wet en jurisdictie

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan over of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief geschillen met betrekking tot het bestaan en de geldigheid daarvan, dienen te worden beslecht bij de bevoegde rechtbank in Amsterdam, Nederland, tenzij bindende statutaire vereisten anders aangeven.