Close

Polityka Prywatności

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Dlatego też stworzyliśmy przedstawioną poniżej Politykę Prywatności tak, byś dokładnie wiedział w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy przekazujemy i udostępniamy dane personalne. Poniższe informacje przedstawiają naszą Politykę Prywatności:

 • Przed oraz w trakcie zbierania danych osobowych będziemy identyfikować cele dla których zbieramy informacje;
 • Będziemy zbierać i wykorzystywać dane osobowe, kierując się wyłącznie realizowaniem wyznaczonych przez nas celi oraz celi podobnych, do momentu, w którym będzie wymagana zgoda osoby zainteresowanej lub w przypadkach wymaganych przez prawo;
 • Dane osobowe będziemy przechowywać do momentu, w którym zrealizujemy wyznaczone przez nas cele;
 • Będziemy zbierać dane osobowe zgodnie z literą prawa, mając uczciwe zamiary, działając za zgodą osoby zainteresowanej lub dając jej pełną świadomość tych działań;
 • Dane osobowe powinny dotyczyć celi, do których będą wykorzystane oraz w związku z zakresem niezbędnym tych celi, powinny być dokładne, kompletne i aktualne;
 • Gromadzone przez nas dane będą chronione w odpowiedni sposób przed ich utratą i kradzieżą, także przy autoryzowanym dostępie, udostępnianiu, kopiowaniu, wykorzystywaniu i modyfikacjom;
 • Zapewniamy konsumentom łatwy dostęp do informacji dotyczących naszej Polityki Prywatności oraz praktyk związanych z zarządzaniem danymi osobowymi.

Z pełnym zaangażowanie prowadzimy nasz biznes w zgodzie z tymi zasadami, tak by zapewnić i chronić pełną poufność danych osobowych.

Warunki Użytkowania

1. Warunki
Uzyskując dostęp do tej witryny internetowej zobowiązujesz się do przestrzegania naszych Warunków Użytkowania, wszystkich mających tu zastosowanie praw i przepisów oraz do postępowania zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym. Jeżeli nie zgadzasz się z którymkolwiek z przedstawionych warunków, zabrania się korzystania oraz uzyskiwania dostępu do tej witryny internetowej. Materiały dostępne na tej stronie są chronione prawami autorskimi oraz prawem znaków towarowych.

2. Licencja Użytkowania
Udzielamy czasowej zgody na pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) z witryny BBB Cycling w osobistych, niekomercyjnych celach, służących jedynie ich przeglądaniu. Jest to jedynie udzielenie licencji, a nie przeniesienie własności. W ramach tej licencji użytkownikowi zabrania się:

 • Modyfikować lub kopiować materiałów;
 • Wykorzystywać materiały do celów komercyjnych, lub publikacji publicznych (komercyjnych i niekomercyjnych);
 • Podejmować prób dekompletowania lub zmieniania działania któregokolwiek z programów znajdujących się na witrynie BBB Cycling.
 • Usuwać praw autorskich lub innych zastrzeżonych prawnie oznaczeń materiałów.
 • Przesyłać materiałów do innych osób lub tworzyć „kopii lustrzanych” na innych serwerach.

Licencja ta wygasa automatycznie w momencie naruszenia którejkolwiek z tych restrykcji. Jej działanie może być również zakończone przez BBB Cycling w każdej chwili. Kończąc przeglądanie tych materiałów oraz w przypadku wygaszenia tej licencji masz obowiązek zniszczyć wszystkie pobrane materiały niezależnie czy posiadasz je w formie elektronicznej lub drukowanej.

3. Zastrzeżenia
Materiały znajdujące się na witrynie BBB Cycling są oferowane jako „gotowe”. BBB Cycling nie udziela gwarancji, wyrażonej lub domniemanej, tym samym zrzeka się i neguje wszystkie inne gwarancje, w tym gwarancje bez ograniczeń, gwarancje domniemane lun warunki handlowe, przydatności dla konkretnego celu lub nienaruszenia własności intelektualnej, lub innego naruszenia prawa. Ponadto BBB Cycling nie gwarantuje raz nei składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, podobnych wyników czy wiarygodności materiałów wykorzystanych na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do tych materiałów lub wszelkich stron internetowych związanych z tą stroną.

4. Ograniczenia
BBB Cycling lub jego dostawcy w żadnym przypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody za utratę danych lub zysków, lub zawieszenia działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej BBB Cycling, nawet w przypadku gdy BBB Cyclinig lub upoważnieni przedstawiciele BBB Cycling zostaną powiadomieni ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, powyższe ograniczenia mogą nie odnosić się do Ciebie.

5. Poprawki i Errata
Materiały pojawiające się na stronie internetowej BBB Cycling mogą zawierać techniczne, typograficzne lub fotograficzne błędy. BBB Cycling nie gwarantuje, że wszystkie materiały znajdujące się na swoich stronach internetowych są dokładne, kompletne i aktualne. BBB Cycling może dokonywać zmian dotyczących materiałów zawartych na stronie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. BBB Cycling nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki
BBB Cycling nie sprawdza wszystkich stron związanych ze swoją stroną internetową i nie ponosi odpowiedzialności za treść powiązanych stron. Umieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza zatwierdzenia danej strony internetowej przez BBB Cycling. Korzystanie z powiązanej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko.

7. Warunki Strony dot. Korzystania z Jej Modyfikacji
BBB Cycling może zmienić obecne warunki użytkowania swojej witryny w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Korzystając z tej strony internetowej, zobowiązujesz się przestrzegać powstałych w przyszłości, aktualnych Warunków Użytkowania.

8. Obowiązujące Prawo
Wszelkie roszczenia dotyczące strony BBB Cycling są regulowane przez Prawo Miasta Lejda (Holandia) bez względu na ich sprzeczność z przepisami prawa.

Autorami

Autorami zdjęć nieproduktowych są: Irmo Keizer, Armin Küstenbrück, Michiel Rotgans, TWDsport.com i Cor Vos.

© Wszystkie prawa zastrzeżone dla BBB Cycling