Loading the page is taking longer than expected. Please wait..

Dajte svojmu bicyklu lásku, ktorú si zaslúži

Dielňa
Udržať bicykel v špičkovej kondícii môže byť náročná úloha, ale sme tu, aby sme vám s tým pomohli. Znalosť našich vývojárov nám umožnila cyklistickej komunite poskytnúť náradie overené mechanikmi World Tour. A my vieme, že môžete byť sám sebe mechanikom.

How to find the best light for your bicycle

How to select the best light for your situation can be a big task. So, we are glad to help you with this decision and you read all about it in this blog. We distinguish four different situations in which you can use a different light.

Read story

Disc Brakes: How do they work?

Read Story

Finding the perfect saddle in 4 steps

Read Story
Load more stories

Follow us

Keep up to date about upcoming events. And let us be a part of your social life.