Loading the page is taking longer than expected. Please wait..

TurnTable 11

As low as 21
Dielňa /
BTL-11S
TurnTable 11

Specifications

  • Slúži na efektívne pridržanie kazety počas demontáže poistnej matice.
  • Taktiež na povolenie závitových ozubených kolies.
  • Kompatibilné s 11 rýchlostnými systémami.
This might interest you