Loading the page is taking longer than expected. Please wait..

TurnTable 11

21
Dielňa /
BTL-11S
TurnTable 11

Specifications

  • Slúži na efektívne pridržanie kazety počas demontáže poistnej matice.
  • Taktiež na povolenie závitových ozubených kolies.
  • Kompatibilné s 11 rýchlostnými systémami.
  • Weight (gr): 295.
  • Height x width x length (mm): 15 x 36 x 290.
This might interest you