Loading the page is taking longer than expected. Please wait..

TurnTable 11

As low as 21
MTB + Cestný + Detské /
BTL-11S
TurnTable 11

Specifications

  • Slúži na pridržanie kazety pri demontáži poistnej matice.
  • Taktiež na povolenie závitových ozubených kolies.
  • Kompatibilné s 11 rýchlostnými systémami.