Loading the page is taking longer than expected. Please wait..

PowerPull

As low as 11
Dielňa /
BTL-14

Specifications

  • Náradie na demontáž kľúk zo stredového zloženia.
  • Demontovateľná koncovka umožňuje použitie na štandardné (bez koncovky), ISIS a Octalink (s nasadenou koncovkou) stredové zloženia.
  • Bez koncovky môže byť toto náradie použité na všetky štandardné osky.