Loading the page is taking longer than expected. Please wait..

ConeFix

As low as 6
Dielňa /
BTL-25

Specifications

  • Univerzálny a odolný kónusový kľúč.
  • Dostupné rozmery: 13, 14, 15, 16 a 17mm (predávané samostatne).
This might interest you