9.2 average score from 25 reviews

O BBB Cycling

5 hodnôt, podľa ktorých žijeme, pracujeme a snívame

5 hodnôt značky je to, čo nás definuje a denno-denne poháňa tvrdo pracovať pre našu značku. Sú to hlavné princípy, ktoré formujú každý aspekt od vývoja nových produktov až po sponzorstvo. Týchto 5 hodnôt ukazuje, kto sme, čo robíme a ako to robíme.