Loading the page is taking longer than expected. Please wait..

Představce

Přizpůsobte svoji pozici

Správná velikost a úhel vašeho představce je posledním dílkem jemného doladění pozice na kole. Vyberte představec, který odpovídá vašemu stylu jízdy.