Zásady ochrany osobních údajů

BBB Cycling

Zásady ochrany osobních údajů

Toto prohlášení společnosti BBB Cycling o ochraně osobních údajů upravuje shromažďování, používání a jiné formy zpracovávání osobních údajů ze strany společnosti Augusta Benelux B.V. (dále jen „BBB Cycling“) související s jejími službami, produkty BBB Cycling a touto webovou stránkou. 

Kdo je odpovědný za shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů?

Právním subjektem odpovědným za veškeré shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů v souvislosti s produkty, službami a webovými stránkami BBB Cycling je Augusta Benelux B.V. (Rooseveltstraat 46, 2321BM, Leiden, Nizozemsko). 

Augusta Benelux B.V. je součástí holdingu Pon Holdings B.V., jeho přidružených a dceřiných společností (dále jen „Pon“). Společnosti Augusta Benelux B.V. a Pon se zavázaly respektovat a chránit vaše soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů, které s námi sdílíte.

Proč vaše osobní údaje shromažďujeme?

Pokud se rozhodnete registrovat své osobní údaje, kontaktovat nás nebo navštívit naše webové stránky, shromáždíme některé vaše osobní údaje. Tyto osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem:

 1. osobní komunikace s vámi nebo za účelem informování vaší osoby o produktech a službách společnosti BBB Cycling;
 2. poskytování zákaznických služeb, a to včetně servisu souvisejícího se zakoupením služeb a produktů, plnění záručních povinností a svolávání produktů za účelem poskytnutí služeb našich nebo služeb souvisejících společností, popř. za účelem vyřízení dotazu nebo stížnosti;
 3. provedení a splnění vašeho nákupu produktů BBB Cycling včetně finanční a logistické manipulace;
 4. správy vašeho účtu;
 5. správy vaší účasti v soutěžích, propagačních akcích, průzkumech či funkcích webové stránky;
 6. provádění průzkumů trhu a zlepšování našeho podnikání, služeb a produktů BBB Cycling;
 7. provádění statistických analýz a reportování;
 8. poskytování služeb na Internetu;
 9. komunikace s účastníky věrnostních programů a jeho nabízení;
 10. zajišťování funkčnosti aplikace včetně poskytování relevantních komerčních zpráv;
 11. informování o budoucích propagačních akcích a sdělování marketingových informací včetně přímého marketingu a retargetingu;
 12. splnění právních povinnosti, řešení sporů či vynucování smluv;
 13. jinak stanoveným v době shromáždění údajů.

Které osobní údaje shromažďujeme?

To, které osobní údaje shromažďujeme, závisí na tom, které webové stránky, produkty nebo služby používáte. Obecně lze říct, že existují tři kategorie osobních údajů, které shromažďujeme nebo používáme:
 
Osobní údaje, které nám poskytnete. Jedná se o osobní údaje, které zadáte při používání našich webových stránek, produktů nebo služeb. Sem patří například vaše jméno, adresa, pohlaví, e-mailová adresa, telefonní číslo, věk, datum narození, vámi zakoupené produkty BBB Cycling, název účtu a heslo, bankovní údaje použité k nákupu produktů BBB Cycling atd.
Údaje shromážděné prostřednictvím snímačů.

Mnohé produkty jsou vybaveny jedním nebo více snímači nebo využívají snímače zařízení, na kterém jsou produkty poskytnuty. Příkladem snímačů mohou být přijímače GPS, Wi-Fi nebo Bluetooth, kamera nebo dotykové obrazovky.

V souladu s účely zpracování budou snímači shromážděné údaje o vás a použitých zařízeních odeslány společnosti Augusta Benelux B.V. a jiným třetím stranám, které tyto údaje potřebují k poskytování dohodnutých služeb společnosti Augusta Benelux B.V.

Metadata

Toto jsou údaje shromážděné nebo generované automaticky ve chvíli, kdy používáte webové stránky, produkty nebo služby BBB Cycling. Metadata jsou často shromažďována nebo generována při používání počítače nebo zařízení, když odesíláte data přes počítačovou síť, jako je např. Internet. Tyto údaje obsahují data, která může využívat uživatelské rozhraní či aktivity zařízení, ale také adresy IP, jedinečné identifikátory zařízení, adresy MAC zařízení Wi-Fi nebo Bluetooth, soubory cookie a data ze samotných činností počítače.

Jak vaše osobní údaje shromažďujeme?

V níže uvedené tabulce popisujeme dle způsobu shromáždění kategorie osobních údajů, které shromažďujeme, a účely, za kterými osobní údaje zpracováváme:

Způsob shromážděníKategorie shromažďovaných osobních údajůÚčely, ze kterými jsou osobní údaje zpracovány
Přihlášení k odběru novinek  – Osobní údaje, které poskytnete Výše popsané účely: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 a 13
Kontaktní formulář zákaznické služby – Osobní údaje, které poskytnete Výše popsané účely: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 a 13
Vytvoření účtu BBB Cycling – Osobní údaje, které poskytnete Výše popsané účely: 1, 2, 4, 6, 7,8, 9, 11, 12 a 13
Registrace produktu BBB Cycling – Osobní údaje, které poskytnete Výše popsané účely: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 a 13
Zakoupení produktů BBB Cycling na webové stránce – Osobní údaje, které poskytnete Výše popsané účely: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 a 13
Návštěva propagační akce, události nebo online fóra – Osobní údaje, které poskytnete Výše popsané účely: 1, 5, 6, 8, 11, 12 a 13
Návštěva našich webových stránek (soubory cookie) – Metadata
Pozn.: další podrobnosti najdete v zásadách používání souborů cookie společnosti BBB Cycling.
Výše popsané účely: 6, 7, 8, 11, 12 a 13
Přihlášení k našim webovým stránkám prostřednictvím sociálních síti – Osobní údaje, které poskytnete
Pozn.: nikdy nezískáváme přístup k vašemu účtu na sociální síti.
ýše popsané účely: 1, 6, 7, 8, 11, 12 a 13
Používání naší aplikace – Osobní údaje, které poskytnete
– Údaje shromážděné prostřednictvím snímačů
– Metadata
Pozn.: O tomto budete informování prostřednictvím prohlášení o ochraně osobních údajů v aplikaci.
Výše popsané účely: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 a 13

 

Pokud se rozhodnete poskytnout vaše osobní údaje jedním z výše uvedených způsobů a udělíte výslovný souhlas nebo navštívíte naše webové stránky a přijmete soubory cookie, dáváte společnosti Augusta Benelux B.V. a jejím poskytovatelům služeb svolení shromažďovat, ukládat, používat, zpřístupňovat a jinak zpracovávat vaše osobní údaje v souvislosti s výše popsanými účely.

Máte právo svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů kdykoli odvolat.

Jak vaše osobní údaje sdílíme nebo předáváme?

Berte na vědomí, že společnost Augusta Benelux B.V. je součástí obchodní skupiny v rámci Pon a že oddělení (jako IT, marketingové atd.) mohou být umístěna ve společnostech Pon po celém světě. V důsledku toho může dojít ke sdílení nebo předání vašich osobních údajů jiným společnostem obchodní skupiny nebo jiným společnostem skupiny Pon po světě. 

Společnost Augusta Benelux B.V. může vaše osobní údaje sdílet také s poskytovateli služeb (třetími stranami) za účelem určitých aktivit zpracování jménem Augusta Benelux B.V. Augusta Benelux B.V. po těchto poskytovatelích služeb požaduje, aby vaše osobní údaje zpracovávali a chránili s náležitou péčí. Jinak, než je uvedeno v tomto prohlášení, společnost Augusta Benelux B.V. neprodá, nepronajme ani neposkytne vaše osobní údaje třetím stranám a neumožní jim tak používat vaše osobní údaje pro jejich vlastní účely. 

Společnost Augusta Benelux B.V. či Pon může prodat obchodní společnost (nebo její část) jiné společnosti. Tam, kde se taková obchodní činnost vztahuje k BBB Cycling, může takový převod zahrnovat předání vašich osobních údajů novému majiteli.

V ostatních případech uvolníme vaše osobní údaje pouze v případech vyžadovaných či povolených zákonem, kdy je to nutné k zabránění podvodu či boji proti podvodům, řešení sporu nebo v jiných legitimních naléhavých případech, kdy potřeba uvolnění údajů musí za daných okolností převážit nad vašimi zájmy ochrany soukromí, může jít např. bezpečnost naší společnosti a našeho personálu.

Jak vaše osobní údaje chráníme?

Společnost Augusta Benelux B.V. přijme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, aby zajistila vaše osobní údaje proti ztrátě nebo nezákonnému zpracování. Tato opatření mohou zahrnovat využití zabezpečených registračních formulářů, šifrování dat a omezení přístupu k osobním údajům.

Berte na vědomí, že některé třetí země nezajišťují vašim osobním údajům adekvátní úroveň ochrany. Můžete si však být jisti, že společnost Augusta Benelux B.V. Přijme vhodná opatření, aby vaše osobní údaje byly chráněny a zůstaly důvěrné.

Jak dlouho vaše osobní údaje budeme uchovávat?

Poté, co se odhlásíte nebo vymažete svůj účet, budou vaše osobní údaje vymazány v přiměřeném časovém rámci. Uplatňujeme zásady uchování údajů a budeme uchovávat osobní údaje pouze za účelem splnění zákonných požadavků, vyřešení sporů a vynucování smluv.

Soubory cookie, sledovací pixely a podobné techniky

Pokud používáte webové stránky, služby, aplikace, komunikaci (včetně e-mailové) a přistupujete k našim nástrojům nebo je používáte, můžeme použít soubory cookie, sledovací pixely či jiné podobné technologie k ukládání informací, abychom vám umožnili lepší, rychlejší a bezpečnější používání. 

Vysvětlení týkající se souborů cookie, sledovacích pixelů a podobných technik najdete v zásadách používání souborů cookie společnosti BBB Cycling, kde také zjistíte, jak tyto techniky používáme a jak je vy můžete kontrolovat.

Děti

Důrazně doporučujeme, aby rodiče aktivně dohlíželi na to, co jejich děti mladší 16 let dělají na Internetu. Společnost Augusta Benelux B.V. obecně nemá v úmyslu shromažďovat osobní údaje dětí a obecně s dětmi ani úmyslně nekomunikuje. Avšak v případě, že jsme nuceni komunikovat s dítětem, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom rodičům či zákonným zástupcům dítěte dali příležitost k udělení souhlasu dříve, než použijeme osobní údaje dítěte. Výjimkou jsou případy, kdy dítěti pouze odpovíme na otázku či reagujeme na požadavek dítěte.

Změny zásad

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se může čas od času měnit. Pokud prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizujeme, informujeme vás. Doporučujeme však toto prohlášení pravidelně kontrolovat. Poslední úprava těchto zásad proběhla 15. března 2018.  

Vaše práva

Máte právo si kdykoli vyžádat informace týkající se osobních údajů, které o vás máme uložené, jejich původu, příjemců nebo druhu příjemců, kterým jsou údaje poskytovány, ale také informace týkající se účelu ukládání. Máte také právo požádat o opravu, zablokování a vymazání vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kontaktovat prostřednictvím níže uvedených e-mailových adres.

Otázky, zpětná vazba, připomínky a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jakékoli otázky či připomínky týkající se soukromí a osobních údajů posílejte na adresu privacy@pon.com. Můžete se také obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím této privacy@pon.com